Strona główna1 » Poradniki / Informacje2 » Badanie wody studziennej - jakie sprawdzić parametry wody? Jak pobrać próbkę wody?

Badanie wody studziennej - jakie sprawdzić parametry wody? Jak pobrać próbkę wody?

Data dodania: 30-12-2019Wyświetleń: 65

Własny dom i własna woda ze studni - aby wygonie mieszkać i bezpiecznie korzystać z wody należy zlecić jej badanie w laboratorium. Można to zrobić pobierając samodzielnie próbkę wody lub zamawiając wizytę pracownika Sanepidu. Wytyczne sposobu samodzielnego poboru wody do badania opisujemy poniżej:

Jak pobrać próbkę wody do badania?

Ważna informacja:

Gdy próbki pobiera Klient, laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób ich pobierania, warunki transportu i przechowywanie do chwili przyjęcia do Laboratorium. W sprawozdaniu z badań podaje się, że badana próbka jest próbką pobraną przez Klienta. Podawana niepewność wyników badania nie uwzględnia etapu pobierania próbek. Jeżeli stan próbek w chwili przyjęcia do Laboratorium będzie sugerował ich nieprawidłowe pobranie, odpowiednie uwagi zostaną zamieszczone w protokole przyjęcia próbek oraz w sprawozdaniu z badań.
Należy więc pamiętać, że gdy próbki są pobierane i dostarczane przez Klienta metoda pobierania próbek, odpowiednia czystość i sterylność pojemników, wybór punktu pobierania, objętość pobranej próbki oraz czas i warunki transportu mają istotny wpływ na uzyskane wyniki badań.
Zaleca się więc, by próbki zostały pobrane w możliwie najkrótszym czasie przed ich dostarczeniem do laboratorium.

Przygotuj punkt poboru:

Próbkę wody zaleca się pobrać z kranu najczęściej używanego. Należy unikać kranów będących w złym stanie technicznym, skorodowanych oraz tych, do których dostęp jest utrudniony. Konstrukcja kranu powinna uniemożliwiać mieszanie się zimnej i ciepłej wody.
Do badania należy pobrać tylko wodę zimną. Przed pobieraniem należy usunąć z wylewki kranu wszelkie urządzenia, np. perlator, uszczelki, itp. oraz oczyścić wylewkę z zabrudzeń powstałych podczas użytkowania. Do oczyszczenia można użyć detergentu, np. płynu do mycia naczyń lub roztworu mydła. Detergent należy dokładnie spłukać wodą. Spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem przez ok. 5 min. lub dłużej, w celu uzyskania stabilnych parametrów wypływającej wody. Jeśli pobiera się próbkę do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, w pierwszej kolejności należy pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych.

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych:

Odkręć kran wody na ok 5 minut, a następnie zakręcić kurek i wysterylizuj wylewkę kranu:
a) metalową – opalać płomieniem do czasu charakterystycznego syczenia pozostałej na niej wody
b) z tworzywa sztucznego – zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym pobranym z laboratorium lub przetrzeć tamponem nasączonym tym roztworem i odczekać ok. 2 min.
Ponownie wypuszczaj wodę umiarkowanym strumieniem przez ok. 2-3 min. tak, aby mieć pewność, że temperatura wypływającej wody jest stabilna, a woda nie zawiera pozostałości po środku dezynfekcyjnym.
Próbkę do badań mikrobiologicznych należy pobrać do butelki szklanej owiniętej papierem. Butelka musi być sterylna i zawierać środek inaktywujący działanie chloru. Nie wolno przepłukiwać butelki przed pobraniem próbki. Nie wolno dotykać wewnętrznych części butelki i korka. Korek należy trzymać przez papierowy kapturek dolną częścią do dołu. Nie dotykać butelką wylewki kranu.
Bezpośrednio przed pobraniem butelkę odwinąć z papieru, wyjąć korek, usunąć papierowy pasek znajdujący się między szyjką i korkiem, napełnić wodą do ok. ¾ objętości, natychmiast zamknąć korkiem i ponownie zawinąć w papier (chodzi o brak dopływu światła).
Butelkę opisać, np. Próbka nr 1. Zanotować dane punktu poboru oraz godzinę pobrania próbki.
Jeśli pobiera się próbki do badań fizykochemicznych, nie zakręcać kranu, przejść do dalszych punktów instrukcji:

Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych:

Próbkę do badań fizykochemicznych pobierać bezpośrednio po wykonaniu czynności przygotowawczych (jeśli nie pobiera się próbki do badań mikrobiologicznych) lub po pobraniu próbki do badań mikrobiologicznych.
Przed przystąpieniem do napełniania kolejnych butelek sprawdzić uważnie oznaczenia znajdujące się na butelce:
a) jeśli na butelce nie ma oznaczeń wskazujących na zawartość środka utrwalającego, należy ją dwukrotnie przepłukać pobieraną wodą, napełnić bez pozostawienia pęcherza powietrza i szczelnie zamknąć korkiem
b) jeśli na butelce znajdują się oznaczenia wskazujące na zawartość środka utrwalającego oraz pozioma kreska, informująca do jakiej objętości należy napełnić butelkę (np. butelka plastikowa o poj. 250 ml, oznaczona symbolem „Fe” i napisem „H2SO4 stęż. 0,4 ml”), wówczas
nie wolno butelki przepłukiwać. Należy napełnić ją pobieraną wodą do objętości zaznaczonej poziomą kreską, w sposób uniemożliwiający wypłukanie środka utrwalającego i szczelnie zamknąć korkiem.
Po napełnieniu butelkę należy opisać, np. Próbka nr 1. Zanotować dane punktu poboru oraz godzinę pobrania próbki.

Transport próbek:

Próbki do badań należy dostarczyć do laboratorium w dniu pobrania, w możliwie najkrótszym czasie od momentu pobrania, nie przekraczającym 12 godzin.
Próbki należy transportować w temperaturze 5 (±3)°C, chroniąc przed oddziaływaniem promieni słonecznych.

Jakie badania wody wykonać?

Aby mieć całkowitą pewność jakości wody którą będziemy użytkować należy wykonać zarówno badania mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne. Te pierwsze pozwolą nam się upewnić, że woda nie jest skażona bakteriami, a te drugie pozwolą nam określić parametry wody pod względem zawartości powszechnie występujących związków takich jak żelazo, mangan, węglan wapnia, azotany i wiele innych. Jednak mając na uwadze, że większość wód podziemnych w naszym kraju zawiera znacznie przekroczone normy wielu związków i należy liczyć się z zakupem odpowiednio dobranego systemu uzdatniania wody warto od razu zaznaczyć, by zostały przebadane następujące parametry jakości wody:

- żelazo
- mangan
- utlenialność lub ChZT
- poziom pH
- barwa
- mętność
- azotany
- amoniak
- twardość
- siarkowodór


Oczywiście można wykonać znacznie szersze badanie składników występujących w naszej wodzie zwłaszcza wtedy, gdy na terenie naszej studni występują jakieś nietypowe zanieczyszczenia lub gdy sugeruje to pracownik laboratorium który dobrze zna lokalne warunki jakości wody. 
Przejdź do strony głównejWróć do kategorii Poradniki / Informacje